2012/4

­

Тема на броя:

София

­

Съдържание:

– Сто години от рождението на Петър Папакочев – Катерина Гаджева

– Столичният кмет инж. Иван Иванов в подкрепа на литературата, живописта и фотографията (1934-1944) – Юлия Йорданова-Панчева

– Милен Радев – галерия „Ластици“

– Образи от тържествуващия град – временната украса и декораторите в България от първите десетилетия на XXв. – Мария Митева

– Стара София в пощенските картички от края на XIX и началото на XX век – Маргарита Кузова

– Софийското ежедневие през погледа на съвременни български фотографи – В.А.З.А.

– Комикс – Николай Димитров

­

Реклами