2011/4

­

Тема на броя:

Растенията във фотографията

­

Съдържание:

– Представяне на Карл Блосфелд (1865-1932) – В.А.З.А.

– Първо снимайте, после фокусирайте – Lytro – Ваня Абаджиева-Бучел

– Мартин Ставарс, „Портрети на дървета“ – „Фотобюлетин“

– Волфганг Моерш – „Фотобюлетин“

– За сивите котки, сивите карти, експонометрията и Seconic – Борис Бишков

– На гости при Чавдар – В.А.З.А.

– Изостряне на изображението във  Photoshop – Ваня Абаджиева-Бучел

– В отговор на „Критично и лично за Фодар“ на Александър Терзийски (Фотобюлетин, 2011/2) – Антоан Божинов

– Хартиените негативи – Михаил Милев

– Книгата „История на европейската фотография (1900-2000)“ – „Фотобюлетин“

– Комикс – Николай Димитров

­

Реклами