2011/3

­

Тема на броя:

Втори закон на Нютон във фотографията

­

Съдържание:

– Живописта преди и след конете  на Едуард Мейбридж – Катерина Гаджева

– Джил Халер – „Фотобюлетин“

– Селото с изчезналите липови гори – Елица Палова, Дарина Палова В.А.З.А.

– Мястото на Любомир Асенов във „Формула 1“ (интервю) – „Фотобюлетин“

– Петер Гаймер, „Теории на фотографията“ – Николай Трейман

– За паркур в изображения (и не само) – В.А.З.А.

– Бърза и лесна рамка за контактно копиране от подръчни материали – Ивайло Филипов

– Филм Efke 25 – Кеворк Ванлян

– Комикс –  Николай Димитров

­

Реклами